Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия, приета с Постановление № 264 на Министерския съвет от 25.10.2012

Проектът е изготвен във връзка с одитен доклад № 0300002413 на Сметната палата, приет с Решение № 249 от 2014 г., в който са дадени препоръки относно контрола по изпълнение на задълженията на компетентните органи за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия.

Анализът, оценката и картографирането на риска от бедствия са превантивна дейност, целяща намаляване на риска от бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия.


Дата на откриване: 25.4.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 9.5.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари