Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители

Действащата до 31.12.2014 г. държавна помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван в първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво” беше разработена съвместно от Министерството на финансите и Министерството на земеделието и храните според действащото европейско законодателство в областта на държавните помощи в селското стопанство. Приетите нови правила в областта на държавните помощи на европейско ниво, изискват разработването на нов механизъм за предоставяне на държавна помощ под формата на отстъпка от акциза върху газьола използван в земеделието.

Това от своя страна поражда необходимостта от извършване на съответните изменения и допълнения в Закона за подпомагане на земеделските производители и Закона за акцизите и данъчните складове, като по този начин се създават правила за прилагане на новата схема за държавна помощ, чийто проект е разработен в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 651 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора.

С проекта на ЗИД на ЗПЗП се създава правна уредба за прилагането на новата схема за държавна помощ под формата на намалена акцизна ставка на газьола, използван в първичното селскостопанско производство. Схемата се прилага след получаване на окончателния номер в регистъра на държавните помощи на Европейската комисия.

С проекта на ЗИД на Закона за подпомагане на земеделските производители се променя механизмът за предоставяне на държавна помощ под формата на отстъпка от акциза върху газьола използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство. Предлаганите промени предвиждат помощта да бъде предоставяна под формата на парични средства (възстановяване на част от стойността на акциза), а не както досега - под формата на ваучери за гориво. Облекчава се и процесът по кандидатстване за помощта. Предвижда се земеделските стопани да подават заявление за кандидатстване еднократно и да получават  помощта наведнъж.

Очакваните резултати от прилагането на проекта на акт са свързани с успешно прилагане на схемата за държавна помощ под формата на намалена акцизна ставка на газьола, което би довело до създаване на облекчени условия за земеделските стопани, използващи газьол за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство. 


Дата на откриване: 26.4.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 9.5.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари