Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

С предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, се въвежда ред за подаване на данни в Националната агенция за приходите от пенсионноосигурителните дружества, управляващи професионални пенсионни фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Данните са относно размера на пенсията за лицата, пенсионирали се при условията на чл. 168 от Кодекса за социално осигуряване. За тези лица, подлежащи на здравно осигуряване в Националната здравноосигурителна каса,  пенсионноосигурителните дружества ще подават декларация образец № 3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет“. На основание чл. 40, ал. 1, т. 4 от Закона за здравното осигуряване за пенсионерите от професионален пенсионен фонд се внасят здравноосигурителни вноски за сметка на държавния бюджет върху размера на пенсията. С оглед формиране на здравноосигурителният статус, необходим за упражняване на здравноосигурителните права на лицата, проектът предвижда декларация образец № 3 да се подава в срок до 20-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните, и до 20-о число на месеца, следващ месеца на сключване на пенсионния договор по чл. 169а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, с данните за времето от придобиване правото на професионална  пенсия  за  ранно пенсиониране.
В тази връзка с предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица се предлагат и допълнения в приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 към наредбата, по конкретно в указанията за попълване на декларация образец № 3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет“.


Дата на откриване: 28.4.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 12.5.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари