Обществени консултации

Проект на Наредба № Н-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ

Проектът на Наредба за допълнение на Наредба № H-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ е изготвен във връзка с предстоящи сондажни операции за проучване на морското дъно за находища на газови залежи и извършването на доставки на стоки от пристанище до съответното сондажно съоръжение, което ще се намира в Черно море в изключителната икономическа зона на Република България. Тази зона се простира отвъд границите на териториалното море на Република България и следователно е извън митническата територия на Съюза, определена по смисъла на митническото законодателство на Съюза.


Дата на откриване: 3.5.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 17.5.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари