Обществени консултации

Проект на ПМС за приемане на Тарифа за таксите, които се събират по реда на Закона за закрила на детето за разглеждане на документите за издаване на лиценз за предоставяне на социална услуга за деца и за подновяване на издаден лиценз

С проекта на Постановление за приемане на Тарифа за таксите, които се събират по реда на Закона за закрила на детето за разглеждане на документите за издаване на лиценз за предоставяне на социална услуга за деца и за подновяване на издаден лиценз се определят размерите на таксите, които ще се събират за разглеждане на документи за издаване и подновяване на лиценз на доставчиците на социални услуги за деца по реда на Глава IV„а“ от Закона за закрила на детето. Таксите за издаване или подновяване на лиценз на доставчиците на социални услуги за деца са в размер на 40 лв. всяка. Те ще се внасят по банков път по бюджетна сметка на Фонд „Социална закрила“, второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на труда и социалната политика и ще се разходват целево за дейности по закрила на детето. Тарифата е предложена от Държавната агенция за закрила на детето.


Дата на откриване: 5.5.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 18.5.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 май 2016 г. 11:36:36 ч.
София Консулт

Защо ме задължавате да плащам по банков път? Това не е ли лобизъм в полза на банките?

Бихте ли отговорили, моля, защо таксите трябва задължително да се плащат по банков път? Ако си подам документите в министерството не мога ли при тях да си платя? А някакви терминали за плащане нали щяхет да инсталирате? Банков път значи 4 лв. отгоре, тосте 10% по скъпо?