Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на програма за оптимизация на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“

Предложеният проект на акт има за цел да утвърди програма за оптимизация за периода 2016-2019 г. на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”.

Причините за изготвянето на програмата са тежкото финансово състояние на висшето училище, невъзможността за обслужване на възникналите задължения и необходимостта от предприемане на неотложни мерки за осигуряване на нормалното функциониране на всички негови звена и дейности. Повечето оздравителни мерки са в краткосрочен план (до 1 септември 2016 г.), а дългосрочните - до месец януари 2019 г.

В програмата е предвидено намаление на режийните разходи (ел. енергия, отопление), намаляване на фонд „Работна заплата" (оптимизация на персонала), въвеждане на нова схема за изчисляване на годишната аудиторна натовареност на преподавателския състав, освобождаване на преподавателския състав, навършил възраст за пенсиониране, преструктуриране и закриване на научни, административни и образователни университетски звена, подписване на нов Колективен трудов договор, в който ще бъдат ревизирани всички допълнителни възнаграждения, намаляване на хоноруваните преподаватели, преструктуриране на университетски спомагателни звена и отдели с цел подобряване на тяхната ефективност и намаляване на разходите, както и преструктуриране и оптимизиране на учебния процес в звената с малък брой обучавани студенти. Университетът ще продължи да работи и по увеличаване на собствените приходи.

С изпълнението на мерките по програмата за оптимизация на висшето училище се очаква да се подобри неговото финансовото състояние, да се осигури нормалното функциониране на всички звена и дейности и да се обслужват възникналите задължения.


Дата на откриване: 17.5.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 31.5.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари