Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие

Съгласно § 45, ал.1  на Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, Правилника за неговото прилагане се привежда в съответствие със законодателните промени в тримесечен срок.

Направените изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие осигуряват ефективното и ефикасното прилагане на законодателството за регионалното развитие в неговата цялост.

Като резултат от направените промени се очаква подобряване качеството, приложимостта и териториалната ангажираност на стратегическите документи за регионално развитие на национално и регионално ниво, постигане на по-добро взаимодействие и координация между органите за управление на регионалното развитие и като цяло надграждане и усъвършенстване на политиката за регионално развитие.


Дата на откриване: 25.5.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 7.6.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари