Обществени консултации

Проект Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България

Проектът Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България е изготвен на основание чл. 9 от  Закона за електронните съобщения.

В проекта на политика са отразени настъпилите промени на национално и международно ниво, оказващи влияние върху дейността по планиране и разпределение на радиочестотния спектър, като:

- приемането на България за член на Европейския съюз на 1 януари 2007 г. изисква националните стратегически документи, законови и подзаконови нормативни актове да се преработят в съответствие със законодателството на Съюза;

- проведените Световни конференции по радиосъобщенията през 2012 и 2015 г. определиха някои нови тенденции в използването на радиочестотния спектър в световен мащаб;

- в Европейския Съюз, в Международния съюз по далекосъобщенията и Европейската конференция по пощи и телекомуникации са приети редица актове в областта на използването на радиочестотния спектър, които рефлектират върху Държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър.

Пълният текст на проекта на Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България може да се види в

 

Лица за контакти:
Димитър Димитров
Началник на отдел „Управление на радиосъобщенията“ към МТИТС
Тел.: 02/ 949 23 37,
E-mail: didimitrov@mtitc.government.bg

Теодора Пасарелска
Главен експерт в отдел „Управление на радиосъобщенията“ към МТИТС
Тел.: 02/949 21 02,
E-mail: tpasarelska@mtitc.government.bg
 


Дата на откриване: 27.5.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 28.6.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари