Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на учебници и учебни помагала за децата и учениците в общинските детските градини и училища за 2016 година

С настоящия проект се одобряват допълнителни трансфери в размер 18 591 060 лв., необходими за закупуване на предоставяните за безвъзмездно ползване учебници и учебни помагала на общинските детски градини и училища. С него се цели намаляване броя на необхванатите и отпадащите от образователната система ученици и повишаване качеството на образователно-възпитателния процес.

С предоставянето на необходимите средства за закупуване на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване за общинските детски градини и училища се осигурява финансовият ресурс за закупуване на учебници и учебни помагала за децата и учениците през 2016 година.

 


Дата на откриване: 1.6.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 15.6.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари