Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение на Постановление № 181 на Мининстерски съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност

С проекта на постановление се предлага Министерският съвет да приеме изменение в приложението към чл. 1, ал. 1 от ПМС № 181/2009 г., с което да изключи сектор „Финанси“ (раздел Х от приложението) от Списъка на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност.


Дата на откриване: 7.6.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 21.6.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари