Обществени консултации

Проект на Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2016-2025 г.

Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2016-2025 г. (Стратегията) отразява политиката на Правителството като част от отговорностите му по отношение на стратегическото развитие на страната. Стратегията има за цел да подпомогне науката в България за превръщането й във фактор за развитието на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности. Целевата група, към която е насочена Стратегията, са университетите и научните организации в България.


Дата на откриване: 9.6.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 23.6.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 юни 2016 г. 10:05:57 ч.
Alex

Наука за икономика

Предлагам документите да се допълнят както следва:

- Да се използват възможностите на Хоризонт 2020 чрез инструмента на публично-частно партньорство да се изградят високотехнологични предприятия.  В Хоризонт 2020 са дефинирани 8 направления - напр. Заводи на бъдещето,  устойчива индустрия и т.н , а без научна база такива заводи саневъзможни;

- По плана "Юнкер" да се реализиорат производства на база международно защитени български патенти, чрез привличане на инвестиции и делов оучастие на държавата/фонд за научни изследвания;

- При разходи в размер над 1 млрд.лева за инвестиции в отбраната на страната е целсъобразно на де се приложи инструмента на "офсет" сделките за привличане на високотехвнологично производство, което да бъде обезпечено с български научни кадри. Фирма "Нокиа" е произвеждала гумени ботуши, но държавата Финландия чрез този инстрпумент я превръща във водеща високотехнологична фирма;