Обществени консултации

Проект на Наредба за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз

Целта на проекта е да се актуализира нормативната уредба на осъществяваните от ИА „Одит на средствата от ЕС“ специфични одитни дейности в съответствие с изискванията на приложимите регламенти за програмен период  2014 – 2020 г. Проектът съдържа разпоредби относно одита на отчетите, който ще се извършва по отношение на разходите в новия програмен период.


Дата на откриване: 10.6.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 24.6.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 юни 2016 г. 13:53:52 ч.
info@bakep.org

Коментари по Проект на Наредба за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на спец

1.      Общи коментари

Документът няма конкретиката и атрибутите на нормативен акт, който създава механизъм. Единствената причина да съществува, е разпоредбата на чл. 44, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, което този документ изпълнява само формално.

 

Документът е структуриран неправилно и е неподреден – не се отделят смислово едни специфични дейности от други в последователни членове, а просто са изписани разбъркани, не се следва дори времева последователност. Например, сега действащата Наредба Н-2/2009 г. е структурирана много по-добре. Мотивите за нейната подмяна не са аргументирани и съдържателни – напр. не се посочва какви са наложените промени в методиката за извършване на специфичните одитни дейности и какво друго действително налага така подмяна освен наименованията и програмния период на програмите по ЕСИФ в България.  Въпреки твърденията на предложителите, не въвежда нищо ново или съществено променено спрямо действащите разпоредби.

 

2.      Коментари по обхвата на документа

 

Документът следва да опише механизма за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности.

-          Не е посочен механизъм за осъществяване на една от тези специфични дейности  - одити на отчети

-          Не се описва механизъм за координация изобщо – освен, че такава трябва да има

-          Не се описва механизъм за хармонизация изобщо, понятието не се разбира от предложителите.

 

3.      Коментари относно срокове

 

Посочените различни срокове – чл. 9, ал. 3 и 4 – не е ясно как са определени, дали представляват календарни дни, дори и да представляват работни дни, не е ясно на базата на какво са определени, тъй като са твърде кратки. За подобни уведомления срок от поне 5 работни дни би бил по-подходящ. Подобно и по отношение на чл. 13, ал. 4 – отново не е ясно дали това са календарни или работни дни, как са определени, освен на случаен или субективен принцип, тъй като няма логика за голямата разлика.