Обществени консултации

Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2016 г. за стипендии за образователни резултати на общинските училища

С настоящия проект се разпределят 1 449 660 лв. за стипендии на ученици от общински училища. Проектът е подготвен на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 90, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 година и във връзка с чл. 2, ал. 5 и ал. 6 от Постановление № 33 на Министерския съвет от 2013 година за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование.

С осигурените средства ще се даде възможност на най-добре представилите се на държавните зрелостни изпити по български език и литература и по математика 85 общински училища да провеждат училищните си политики за повишаване на качеството на образованието.


Дата на откриване: 13.6.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 27.6.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари