Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за пренасочване на неусвоените средства за екологичните обекти по приложение № 7 към чл. 12, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

Ежегодно, като приложение към Закона за държавния бюджет на Република България, се приема Списък на екологичните обекти, предвидени за строителство през следващата година. В приложение № 7 към  ЗДБРБ за 2010 г. поименно са указани екологичните обекти за които задължително се осигурява целева субсидия.   

Съгласно разпоредбата на чл. 121, ал.1 от Постановление № 324 на МС от 30.12.2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2010 г., контролът по реализацията на екологичните обекти, включени в приложение № 7 към чл. 12, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., се възлага на министъра на околната среда и водите. Неусвоените средства за екологичните обекти по приложение № 7 могат да се пренасочват с акт на Министерския съвет за други екологични обекти по предложение на министъра на околната среда и водите, на основание чл. 12, ал. 5 от ЗДБРБ за 2010 г.


Дата на откриване: 10.11.2010 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 15.11.2010 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари