Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-12 от 17.07.2014г. за условията и реда за предоставяне на финансова или материална помощ и за предоставяне на помещения във военните клубове или в сгради в управление на МО или структурите на пряко подчинение

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-12 от 17.07.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова или материална помощ и за предоставяне на помещения във военните клубове или в сгради в управление на Министерството на отбраната или структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната (обн., ДВ, бр. 61 от 2014 г., доп., бр. 9 от 2015 г., бр. 40 от 2015 г., изм. и доп., бр. 97 от 2015 г.)


Дата на откриване: 16.6.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 30.6.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари