Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила

С предложения проект на наредба се цели създаване на условия за успешното интегриране в българското общество на лицата, получили убежище или международна закрила, посредством предоставяне на широк кръг услуги и дейности. В наредбата са предвидени конкретни мерки и услуги за интеграция в областта на достъпа до образование и обучение по български език, заетостта, здравеопазване, социалното подпомагане, жилищното настаняване, интеграцията в социалния, културен и граждански живот на обществото. Приоритетите и мерките са насочени към включване на лицата, получили убежище или международна закрила, в пазара на труда и активна заетост. Важен принцип в процеса на интеграцията, е насочването на лицата към региони и населени места, в които има проявен интерес от местната власт. Общините въз основа на проект за интеграция заявяват готовност за приемане на определен брой лица с предоставено убежище или международна закрила като се вземат предвид състоянието на пазара на труда, наличната квалификация, демографски тенденции, перспективи за развитие на общината, наличие на общности от чужденци и др. Участието в процеса на интеграция е при спазване на доброволен принцип, както по отношение на общините, така и на получилите закрила.


Дата на откриване: 21.6.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 6.7.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари