Обществени консултации

Проект на Наредба за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и на операторите на въздухоплавателни средства

С наредбата се определят условията, редът и начинът за изготвяне и представяне на годишните доклади за емисии на парникови газове от операторите на инсталации, извършващи промишлени дейности по чл. 131в, ал. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и на годишните доклади на емисиите и данните за тонкилометрите от операторите на въздухоплавателни средства по чл. 131в, ал.4 от ЗООС


Дата на откриване: 12.11.2010 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 26.11.2010 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари