Обществени консултации

Проект на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа

Проектът на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа предвижда отмяна на института на пълно и огратичено запрещение на хора с ментални увреждания и въвеждане на комплекс от мерки за оказване на подкрепа за самостоятелно упражняване на права


Дата на откриване: 24.6.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 7.7.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
29 юни 2016 г. 12:05:50 ч.
Йоан Каратерзиян

Непълноти в проекта.

Моля, в чл. 1, да определите кои обществени отношения урежда този закон.

Моля, в заключителните разпоредби, да определите по отношение на кои закони, този закон е специален.