Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия

Съгласно § 37 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия (ДВ, бр. 28 от 2016 г.) Министерският съвет, в 6-месечен срок от влизането в сила на закона, следва да приведе в съответствие с него подзаконовите нормативни актове по прилагането му. В тази връзка е изготвен проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия, приет с ПМС № 39 от 1994 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия.

Проект на доклад до Министерския съвет


Дата на откриване: 27.6.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 11.7.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари