Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

На 27 януари 2015 г., Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) постанови пилотното решение Нешков и други срещу България (в сила от 01.06.2015 г.), с което установи нарушения на чл. 3, забраната за нечовешко и унизително отношение, и на чл. 13, право на ефективни вътрешноправни средства за защита, от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (Конвенцията). ЕСПЧ постанови, че в България съществува систематичен проблем с лошите условия в местата за лишаване от свобода и липсват ефективни правни средства за защита (превантивно и компенсаторно) срещу тези условия. Решението Нешков и други срещу България дава насоки как да бъде изпълнено и поставя срок от 18 месеца (който ще изтече на 01.12.2016 г.) за въвеждане на ефективни превантивно и компенсаторно средство за защита (параграф 290 от решението).В отговор на това, както и в отговор на многократните препоръки на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание (КПИ), е предприет комплексен подход за изменения и допълнения в нормативната база.

 

 


Дата на откриване: 29.6.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 13.7.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари