Обществени консултации

Наредба за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефектив

Проектът на Наредба за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания е разработен на основание чл. 57, ал. 6 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).
Проектът на наредбата регламентира:
показателите за разход на енергия на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление;
енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление;
условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление;
условията и реда за изготвяне на оценка на постигнати енергийни спестявания в предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление.
Един от основните нови моменти, свързани с приетия нов ЗЕЕ е регламентирането на изискване всички големи предприятия да се подлагат на енергийно обследване поне веднъж на всеки четири години. Обследванията трябва да са разходно ефективни и да се извършват от квалифицирани експерти, част от екипите на юридически лица, вписани в регистрите на Агенцията за устойчиво енергийно развитие.
Друг нов момент в проекта на наредба е определянето на условията и реда за  извършване на обследване за енергийна ефективност на системи за външно изкуствено осветление и изготвяне на оценка на постигнати енергийни спестявания.
Разработени са нови образци на резюме на доклади от обследване на  предприятие/промишлена система и обследване на системи за външно изкуствено осветление.
Коментари, мнения и препоръки по предложения проект на наредба могат да се правят в законоустановения срок на следния имейл адрес: v.ilieva@me.government.bg.
 


Дата на откриване: 29.6.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 13.7.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари