Обществени консултации

Проект на Правилник за прилагане на Закона за електронната идентификация.

Приемането на Правилника за прилагане на Закона за електронната идентификация е предвидено в чл. 5 от  Закона за електронната идентификация. Правилникът урежда: 
Алгоритмите и методите за създаване на електронни идентификатори;
Алгоритмите и методите за създаване на секторни електронни идентификатори;
Реда и условията за регистрация на администратори на електронна идентичност и изискванията към дейността им;
Реда и условията за регистрация на центрове за електронна идентификация и изискванията към дейността им;
Реда за воденето, съхранението и достъпа на регистрите по чл. 19 от Закона за електронната идентификация;
Реда за проверка на удостоверения за електронна идентичност по чл. 25 от ЗЕИ;
Изискванията към стандартите и реквизитите на удостоверението за електронна идентичност по чл. 3 от ЗЕИ;
Изискванията към носителите на удостоверения за електронна идентичност по чл. 13, ал. 7 и чл. 20, ал. 6 от ЗЕИ, както и правилата за издаването и управлението им;
Протоколите, техническите изисквания и начините за проверка на електронна идентичност по чл. 24 от ЗЕИ;
Протоколите и техническите изисквания по чл. 28 от ЗЕИ;
Обхвата на съхраняваните данни по чл. 27 от ЗЕИ;
Изискваните за регистрация по чл. 11 от ЗЕИ;
Изискванията по отношение на техническото оборудване и технологиите по чл. 13, ал. 6 от ЗЕИ;
Изискванията и процедурите за сигурност по чл. 13, ал. 3 и  чл. 14, ал. 2 от ЗЕИ;
Изискванията към информационните системи, подлежащи на контрол по чл. 38 от ЗЕИ;
Реквизитите на заявлението по чл. 15, ал. 1;
Реда за воденето, съхранението и достъпа на регистъра на администраторите и центровете, по чл. 10 от ЗЕИ;
Реда на водене и редът на достъп до регистъра на овластяванията, съответно по чл. 29, ал. 4 и чл. 32 от ЗЕИ.


Дата на откриване: 29.6.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 13.7.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари