Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 56 от 14.02.2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен

Проектът на наредба предвижда транспониране на Директива (ЕС) 2016/882 на Комисията от 1 юни 2016 година за изменение на Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на езиковите изисквания:

1. С Директива (ЕС) 2016/882 на Комисията от 1 юни 2016 година за изменение на Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на езиковите изисквания се изменя Приложение ІV към Директива 2007/59/ЕО. Промяната е свързана с изискванията за владеене на език на ниво B1 от влаковите машинисти управляващи локомотиви и влакове в рамките на железопътната система на Общността и по специално тези извършващи преминаване или достигане до граничната гара в съседна държава-членка.

 2. Промяната на Приложение № 8 от Наредба № 56 е свързана с необходимостта от еднозначно тълкуване и прилагане на разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/882 и по специално възможностите за дерогации под определени условия. Като условие за даваните дерогации за притежаване на ниво В1 от машинистите, се въвеждат достатъчни мерки, които да осигурят комуникацията между съответните машинисти и персонала на управителя на инфраструктурата в рутинни, влошени и аварийни условия, с цел да се избегне евентуално отрицателно въздействие върху безопасността на железопътната система.

Промяната в Приложение № 8 от Наредба № 56 включва пълната замяна на съществуващия текст с този на Приложението на Директивата.

Проектът на наредбата е публикуван на електронната страница на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и на портала за обществени консултации, съгласно изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове.

 

Лице за контакт:
Даниел Неделков
Главен директор
Главна дирекция „Железопътна инспекция“
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
Тел.: 02 9409 511
Факс: 02 987 67 69
E-mail: dnedelkov@mtitc.government.bg

 


Дата на откриване: 8.7.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 22.7.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари