Обществени консултации

Проект на Постановление за приемане на Правилник за организацията и дейността на Координационния съвет по водите

Координационният съвет по водите е създаден с влезлия в сила на 4 август 2015 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (обн, ДВ. бр. 58 от 2015 г.) с цел  интегрирането на политиката по водите и отрасловите политики във водния сектор. Съставът и функциите на съвета са определени с чл.10д, ал.1 и 2 от Закона за водите.

Съгласно чл.10д, ал. 4 от Закона за водите, организацията и дейността на съвета се определят с правилник, приет от Министерския съвет. В тази връзка е изготвен настоящият проект на Правилник, в който са регламентирани организацията на работата и функциите на съвета по интегриране на политиката по водите и отрасловите политики във водния сектор.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следния електронен адрес: kbramcheva@moew.government.bg


Дата на откриване: 11.7.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 26.7.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари