Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 16 април 2007г. за обследване на аварии в строителството, обн. ДВ. Бр.36 от 4 май 2007г. ., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 28 Март 2014г.

Основният мотив за изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 16 април 2007 г. за обследване на аварии в строителството е актуализиране, усъвършенстване и прецизиране на действащите разпоредби на Наредбата. Основната част от измененията и допълненията са с цел привеждане на Наредба № 1/2007 г. в съответствие с измененията и допълненията на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, обн. ДВ, бр. 101 от 22 декември 2015 г., в сила от 26 декември 2015г., като в тази връзка са предложените изменения и допълнения в действащите разпоредби на чл.8, ал.6, чл.9, ал.1, т.3 и т.4 и на приложение № 3 към чл.10, ал.1 от Наредбата.


Дата на откриване: 13.7.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 27.7.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари