Обществени консултации

Проект на постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи

           Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на общините и Министерството на образованието и науката за 2016 г. за изплащане на средства по реда на ПМС № 129 на Министерския съвет от 11.07.2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините (обн., ДВ, бр. 58 от 18.07.2000 г.).

          Средствата се определят за бюджетна година съгласно разработени от общинските и държавните детските градини и училища проекти за подпомагане на физическото възпитание и спорта на децата и учениците в дневна форма на обучение.

          Необходимите средства се осигуряват ежегодно със Закона за държавния бюджет и се разходват на базата на представени разчети за броя на децата и учениците в размер 2 лв. за дете и 3 лв. за ученик. Сумите, съобразно разпределението, са посочени в чл. 1, ал. 2 от проекта на Постановление. 


Дата на откриване: 14.7.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 28.7.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари