Обществени консултации

Проект на постановление на Министерския съвет за откриване на Научноизследователски институт в структурата на Медицинския университет - Плевен

           Откриването на основното звено е по предложение на ръководството на висшето училище и съгласно решение на Академичния съвет.

           Предвижда се структурата на института да включва научните сектори „Медицина“, „Фармация“, „Обществено здраве“, „Здравни грижи“ и „Диагностични и социални дейности“, секторите „Докторанти“ и „Студентско научно творчество“, Библиотека, Издателски център и научно списание на Медицинския университет – Плевен.

           Институтът е замислен като научно звено, в което ще се концентрират съвременна апаратура и оборудване, финансови средства и научен потенциал. Ще бъдат създадени интердисциплинарни изследователски групи от изследователи на университета и други научни организации.Това ще даде възможност за провеждане на мултидисциплинарни изследвания и развойна дейност, насочени към развитието на медицината, подобряването на човешкото здраве и качеството на живот. 


Дата на откриване: 15.7.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 29.7.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари