Обществени консултации

Изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър

Проектът за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (НПРРЧС) е изготвен на основание чл. 11 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС).

Той е в резултат на изпълнение на решение на Съвета по националния радиочестотен спектър, свързани с изпълнение на решения на Европейската комисия, с които се осигурява хармонизация с Европейската таблица за честотните разпределения с цел осигуряване на условия за развитие на безжични широколентови мрежи (LTE) в Република България.

С проекта се изпълняват изискванията на Решение 2010/267/ЕК и на Решение 2012/243/ЕК, относно хармонизирани технически условия за използването на радиочестотната лента 790 - 862 МНz (радиочестотния обхват 800 МНz, наречен още „цифров дивидент“) за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в ЕС.

С изменението и допълнението на НПРРЧС радиочестотни ленти 811-821 MHz и 852-862 MHz се определят за гражданско ползване, с което ще се осигурят условия за развитие на безжични широколентови мрежи (LTE) в Република България.

 

 

Лица за контакт:
Димитър Димитров

Началник отдел „Управление на радиосъобщенията“ към МТИТС
Тел.: 02/949 23 37
Е-mail: ddimitrov@mtitc.government.bg

Теодора Пасарелска
Главен експерт в дирекция „Съобщения” към МТИТС
и организационен секретар на СНРЧС
Тел.: 02/949 2101
Е-mail: tpasarelska@mtitc.government.bg
 


Дата на откриване: 15.7.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 15.8.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари