Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт

           Средствата се предоставят във връзка с изпълнение на политиките в областта на студентския спорт, насочени към оптимизиране на двигателния режим, учебно- тренировъчната, спортно-състезателната дейност и материално-техническото обезпечаване.

           Определят се на база разработени от висшите училища проекти за подпомагане физическото възпитание и спорта на студентите в редовна форма на обучение. Необходимите средства се осигуряват ежегодно със Закона за държавния бюджет и се разходват на базата на представени разчети за броя на студентите във висшите училища в размер на 3 лв. за студент. Средствата, необходими за 2016 г., за държавните висши училища, финансирани от МОН, са в размер на 416 700 лв., а за частните висши училища – 41 391 лева.

            Проектът на акт не въвежда норми на европейското право, поради което не се изготвя справка за съответствието му с него.

            Постановлението не изисква осигуряване на допълнителни финансови ресурси и няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

            С постановлението се осигуряват средства за подпомагане на дейностите във висшите училища, свързани с подготовката и участието на студентите в учебната и спортно-състезателната дейност. Целта е да се укрепят нагласите и да се създаде мотивация за системни занимания с физически упражнения и спорт.


Дата на откриване: 20.7.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 3.8.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари