Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за измерванията

Законът за измерванията е приет от 39-то Народно събрание и е обнародван в ДВ, бр. 46/2002 г., което налага да бъде актуализиран в неговата цялост. Допълнително с предложеният законопроект се цели разрешаването на проблеми, идентифицирани в хода на прилагането на закона, прецизиране на задълженията на задължените съгласно закона лица, конкретизиране на изискванията, свързани с осигуряване съответствието на предварително опаковани продукти, съобразяване с изисквания на европейското законодателство и коригиране на технически пропуски в текстовете


Дата на откриване: 21.7.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 5.8.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари