Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 64 на Министерския съвет от 25 март 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и

            Предложеният проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 64 на Министерския съвет от 25 март 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления. С предложените допълнения в посоченото постановление се въвежда списък на защитените специалности.

           По смисъла на § 4д, т. 10 от Закона за висшето образование „защитени специалности“ са тези специалности на висшето образование, за обучението в които липсва заявен интерес или заявеният интерес е нисък, но към определен етап от икономическото и общественото развитие на Република България съществува необходимост от подготовка на висококвалифицирани специалисти за тези специалности. При изготвянето на списъка със защитени специалности са използвани следните критерии:

1.  Уникалност по териториален признак – обучението по специалността се осъществява само в едно висше училище. За целта е направен преглед на специалностите във всички държавни висши училища по всички професионални направления.

2.  Уникалност по съдържание – обучението по специалността е по учебен план, който не се припокрива по съдържание с учебния план по сходна специалност повече от 25%. За целта са прегледани и сравнени учебните планове на специалностите, селектирани по първия признак.

3. Наличие на двустранни програми за сътрудничество.

              В проекта на Постановлението е предвиден и финансов механизъм за укрепване и съхраняване на защитените специалности в Република България.


Дата на откриване: 25.7.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 8.8.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
02 август 2016 г. 14:20:12 ч.
Ангелина Танева

Предложение за настаняване "Студент_Ученик"

Положението със студентите и учениците на държавните университети и училища не е уредено и трябва да се помисли върху въпроса по регламентация на това положение в наредбата за настаняване  и съответните правилници на двете образователни структури.

Моля да бъде разгледана възможността за настаняване в студентско общежитие на братя/сестри, съответно студент редовна форма на обучение и ученик в национално училище с установени жилищни нужди в съответното населено място, особено при случаи на липса на ученически общежития.