Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 3.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства (обн., ДВ, бр. 65 от 2001 г.)

С проекта на наредба се правят изменения и допълнения в Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства, касаещи движението на селскостопанската и земеделска техника с едногодишно разрешително, валидно за посочената в заявлението за издаване на същото област и граничещите с нея области. Разрешителното няма да важи за автомагистралите и скоростните пътища, както и пътищата от първи, втори и трети клас, включени в приложение. Измененията имат за цел подобряване на правната уредба на дейностите, свързани с движението на селскостопанската и земеделска техника, регистрирана по Закон за регистрация и контрол на земеделската и горска техника, облекчаване на земеделските производители и стимулиране на плащането на дължимите пътни такси от потребителите, сезонно ползващи тези пътища поради спецификата на тяхната дейност.


Дата на откриване: 28.7.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 11.8.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари