Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция "Пътна инфраструктура"

С постановлението се цели привеждането в съответствие на Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция "Пътна инфраструктура" със Закон за изменение на Закона за пътищата (ЗИЗП) (Обн, ДВ, бр. . 30 от 2016 г.). С измененията в последния се закрива държавно предприятие Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ (НКСИП). Предвид законово вменената на АПИ отговорност по администриране на обектите по отменения чл. 28б от Закона за пътищата, се увеличава числеността на служителите в агенцията с общо 12 щатни бройки.  Правят и вътрешно-структурни промени в числеността на дирекциите, специализираните звена и Института по пътища и мостове с оглед кумулирането на необходимия ресурс за продължаването на процедурите, свързани с изпълнението и на обектите - автомагистрала „Хемус“, автомагистрала „Струма“ и автомагистрала „Черно море“, както и се  изменят функциите на съответните дирекции съобразно новите положения във връзка с проектите, които ще бъдат администрирани от ведомството.


Дата на откриване: 29.7.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 12.8.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари