Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № РД-16-1054 от 10.10.2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт

Във връзка с осигуряване на прилагането на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 година относно тахографите в автомобилния транспорт, се налага да бъдат приети изменения в Наредба № РД-16-1054 от 10 октомври 2008 г. за одобряване на типа тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи.

В проекта на наредба са предвидени и мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса, касаещи сроковете за издаване на удостоверения на лицата, вече вписани в публичния регистър на лицата, които извършват монтаж, проверка и ремонт на тахографи и когато не се налага проверка на място, като сроковете са съкратени с 15 дни.

Поради липса на срок за произнасяне по искане на регистрираното лице за временно спиране или прекратяване на действието на регистрацията му е въведен 7 – дневен срок, с което се гарантира спазването на принципа за бързина и процесуална икономия, въведен в административния процес. Предвидена е и възможност за подаване на документи по електронен път.


Дата на откриване: 1.8.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 14.8.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари