Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствен правилник на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет

Проектът на Постановление има за цел в Устройствения правилник на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) да бъдат отразени измененията в Закона за убежището и бежанците (ЗУБ). Това ще регламентира реда за определяне на обособени помещения от затворен тип, в които, при наличие на изрично предвидените в ЗУБ предпоставки, да се настаняват търсещите закрила лица. Проектът отразява и измененията в ЗУБ по отношение на начина, по който е организирано производството за предоставяне на международна закрила. Предложеното изменение на Устройствения правилник на ДАБ при МС е в пряка връзка със законосъобразното изпълнение на функционалните задължения на Агенцията.  

 


Дата на откриване: 2.8.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 16.8.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари