Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Стратегия за развитието на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в публичния сектор в Република България за периода 2016-2020 г.

Публикуван е проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Стратегия за развитието на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в публичния сектор в Република България за периода 2016-2020 г., както и доклад към него.

Отговорна дирекция в МФ: "Вътрешен контрол"

e-mail: vk@minfin.bg


Дата на откриване: 16.8.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 30.8.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари