Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 5 декември за управление на безопасността в железопътния транспорт

НИД на Наредба № 59 за управление на безопасността в железопътния транспорт транспонира Директива 2008/110/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2008 година за изменение на директива 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт в Общността (Директива относно безопасността на железопътния транспорт) на превозните средства и въвежда следните промени: 

1. За всяко превозно средство преди да бъде въведено в експлоатация се определя лице, което ще отговаря за неговата поддръжката и се вписва  в националния регистър на превозните средства. Независимо от отговорността определеното лице, отговорно за поддръжката на всяко превозно средство, железопътният превозвач и управителят на железопътната инфраструктура отговарят за безопасната експлоатация на превозните средства, които използват посредством изградена система за управление на безопасността. Срокът за въвеждане на Директива 2008/110/ЕО в националното ни законодателство е 24 декември 2010 г.
2. Лицата, които искат да отговарят за поддръжката на превозните средства ще бъдат сертифицирани след извършване на проверка и удостоверяване, че отговарят на определените изисквания. Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” ще извършва проверката и след положително заключение от нея, изпълнителния директор на агенцията ще издава сертификат за поддържане на превозните средства. Текстът предвижда Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” като национален орган по безопасността в железопътния транспорт да осъществява засилен контрол върху дейността на лицето, отговорно за ежедневната поддръжка на превозните средства на железопътните превозвачи.  Контролът и възможността за налагане на санкции при констатирани нарушения са инструменти за гаранция относно качеството при поддръжката на превозните средства, необходимо за безопасната им експлоатация.


Дата на откриване: 17.11.2010 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 30.11.2010 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари