Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 21 от 5 февруари 2015 г. за създаване на Национален съвет по миграция и интеграция (Обн. ДВ. бр. 12 от 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 50 от 2015 г.)

Поради направена промяна в състава на правителството с назначаването на нов министър на труда и социалната политика, е необходимо да се измени Постановление № 21 на Министерския съвет от 5 февруари 2015 г. за създаване на Националния съвет по миграция и интеграция (Съвета), по отношение на председателството на Съвета. Предлага се съпредседатели на Националния съвет по миграция и интеграция да бъдат министърът на вътрешните работи и министърът на труда и социалната политика, тъй като работата на Съвета ангажира в най-голяма степен тези две ведомства.


Дата на откриване: 19.8.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 2.9.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари