Обществени консултации

Проект на Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна или друга незаконна дейност

Законопроектът има за цел да повиши ефективността от работата на Комисията по установяване на имущество, придобито от престъпна или друга незаконна дейност, като специализиран орган, който единствен от държавните органи проверява източниците на придобиването на имущество. Предлага се съкращаване на времето на провеждане на производството за установяване на имущество придобито от престъпна или друга незаконна дейност. Едновременно с това, в приложното поле на закона се включват допълнителни основания за провеждане на производството, за да се постигнат по-добри резултати в борбата с престъпността и удовлетворяване на обявените от закона цели в защита на обществения интерес.

В закона подробно се уреждат условията и процедурата за отнемане на активи, придобити от престъпна или друга незаконна дейност. За разлика от действащия закон, отнемането на имущество, придобито от престъпна дейност, не се предхожда от влязла в сила осъдителна присъда, което именно се идентифицира с механизма на гражданската конфискация. Прилагането на гражданска конфискация е друга форма на защита на обществените интереси, различна от наказателното преследване и налагането на наказания.

При гражданската конфискация не са решаващи авторството на престъпното деяние и вината на извършителя. Отнемането на имуществото не е наказание на виновно лице, а мярка за защита на обществения интерес. Тя действа възпиращо на правонарушителите, като превръща принципа „престъплението не обогатява” от декларация в реалност. Без прилагането на принципа, че никой не може да се обогатява от престъпна или друга незаконна дейност, няма правова държава. С отнемането на имуществото ще се пресече възможността за използването му като ресурс за извършване на нови престъпления и други правонарушения.


Дата на откриване: 18.11.2010 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 3.12.2010 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари