Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на образованието и науката, приет с Постановление № 11 на Министерския съвет от 2010 г.

Предложената промяна в Устройствения правилник на Министерството на образованието и науката се определя от влизането в сила от 1 август 2016 г. на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и извършен анализ на дейността на административните звена в Министерството на образованието и науката.  Преструктурирането и създаването на нови административни звена в структурата на министерството ще допринесе за изпълнение на актуалните и приоритетни задачи в областта на предучилищното образование, основното и средното профилирано и професионално образование, както и професионалното обучение и ориентиране. С нея ще се постигне по-целесъобразно разпределение на функциите и задачите между тях.

С предложената промяна в Устройствения правилник на Министерството на образованието и науката броят на дирекциите в министерството се преструктурира, като броят им се увеличава с една. Предвижда се общата администрация да се  организира в 3 дирекции, а специализираната в една главна дирекция и 13 дирекции. Предлага се и промяна в числеността на някои дирекции и административни звена, с оглед осигуряване на техните функции и съобразяване с установените нормативи за численост.

С приемането на промяната в Устройствения правилник на Министерството на образованието и науката ще се създаде необходимата организация за изпълнение на актуалните и приоритетни задачи в областта на предучилищното и училищното образование, висшето образование и науката.

 


Дата на откриване: 31.8.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 14.9.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари