Обществени консултации

Отчет на Плана за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация за периода 2014 – 2015 г.

Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 – 2020 г. (приета с Решение № 140 на Министерския съвет от № 140 от 17 март 2014 г.) предвижда приемане на планове за нейното изпълнение и периодични отчети.
Отчетът представя окончателното изпълнение на Плана за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация за периода 2014 – 2015 г. Планът е приет с Решение № 302 на Министерския съвет от 15 май 2014 г. и в него са заложени мерките за изпълнение на стратегията, които трябваше да приключат до края на 2015 г. 
Част от заложените в плана мерки, които изискват по-дълъг период на изпълнение и финансиране от Оперативна програма „Добро управление“ впоследствие бяха пренесени в Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2015 – 2020 г. (приета с Решение № 1033 на Министерския съвет 30 декември 2015 г.). Напредъкът на тяхното изпълнение ще продължи да бъде наблюдаван чрез периодичните отчети на пътната карта.


Дата на откриване: 13.9.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 27.9.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари