Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация

В съответствие с чл. 19, ал. 1 от Закона за нормативните актове, който влиза в сила от 04.11.2016 г., съставителите на проекти на нормативни актове извършват оценка на въздействието на предлаганите от тях нормативни актове. С промяната на Устройствения правилник на МС и неговата администрация се цели постигане на по-голяма ефективност и недопускане дублиране на дейности в държавната администрация, чрез опростяване на финансовата обосновка до остойностяване на измененията в стойностните и натурални показатели по държавния бюджет за актовете, които се разглеждат от Министерския съвет.
 


Дата на откриване: 16.9.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 30.9.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари