Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 2014 г. – 2020 г. и Пътна карта за изпълнение на Секторна стратегия за развитие на електронното управлени

Агенция „Митници“ е разработила Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 2014 г. – 2020 г. и Пътна карта за изпълнение на Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 2014 г. – 2020 г. Актуализираните версии на документите са приети с решение на Надзорния съвет по Информационни и комуникационни технологии на Агенция „Митници“, на 14 септември 2016 г. В документите са заложени мерки с оглед изпълнение ангажиментите на Република България като държава членка на Европейския съюз (ЕС).


Дата на откриване: 21.9.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 5.10.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 септември 2016 г. 22:07:17 ч.
Дудев

Дано митниците получат реална подкрепа от Министерски съвет!

Браво на митниците!

Такава смислена и последователна секторна стратегия и пътна карта на бях чел на никое държавно ведомство. 100% електронни митници и това подкрепено със законодателство, в което основната комуникация е електронна, това вече звучи като електронно правителство. Докато това не се случи за всички правителствени сектори само ще си мечтаем за електронно правителство.

Дано само им позволят да го реализират!

Въвели са и enterprise architecture в собствената си система - това наистина не е за вярване - едва ли има друго държавно ведомство, което да е на това ниво на развитие в софуера.

Дано Министерски съвет оцени по достойнство труда на ИТ екипа им.

Желая им успех!

 

26 септември 2016 г. 13:16:02 ч.
Дилов

Стратегия за развитие през 2014?! Планираме ли назад във времето?

Здравейте,

В Доклада към проекта за Решение е посочено, че са актуализирани версиите на документите (публикуваните тук за обществено обсъждане) и че те приети с решение на Надзорния съвет по Информационни и комуникационни технологии на Агенция „Митници“ на 14 септември 2016 г.

Очевидното няма добра "интеграция" в годините и има период на двугодишно разминаване и изоставане на Секторната стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ по отношение на водещата Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016 – 2020 г.

Видно е, че времевата рамка 2014-2020 за Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 2014 г. – 2020 г. и времевата рамка на Пътна карта за изпълнение на Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ се разминават и не съответстват по време с тази на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016 – 2020 г., приета с Решение № 245 на Министерския съвет от 2016 г.

Предлагам да се нанесат съответните техничски корекции, касаещи етапите на реализацията и изпълнението (по години), включително и бюджетната рамка в Пътната карта към секторната стратегия. Посочете липсващият ресурс в пътната карта  (1.1. Провеждане на специализирани семинари и обучения на бизнеса за предстоящи промени в автоматизираните процеси) и пр.

Нека наистина актуализациите да са адекватни на времето! Развитието на Електронното управление изостана във времето. 2014 г., 2015 г. и 2016 г. не изискват стратегии "назад" в миналото.

Подкрепям усилията на Агенция "Митници" да реализира този мащабен проект, с което и ще демонстрира  "Добро управление" и така да се утвърди като лидер в развитието на Електронното управление и интелигентните решения.

Уверен съм в успеха на ИТ-екипа в опитите му за преодоляване на дигиталните бариери пред бизнеса.

На добър час!