Обществени консултации

Проект на Правилник за устройството и дейността на астрономическите обсерватории и планетариуми

С този правилник се уреждат дейността, функциите и структурата на астрономически обсерватории и планетариуми в Република България.

Астрономически обсерватории и планетариуми са общински центрове за подкрепа за личностно развитие съгласно чл. 49, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

(В зависимост от наличието на планетариум астрономическите обсерватории са Астрономически обсерватории (АО) или Астрономически обсерватории и планетариуми (АОП). АО или АОП осигуряват обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

Общата подкрепа се осъществява чрез:

1. занимания по интереси;

2. кариерно ориентиране на учениците;

3. дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;

4. педагогическа и психологическа подкрепа.


Дата на откриване: 30.9.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 14.10.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари