Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция "Пътна инфраструктура"

Промените целят привеждане на Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“ в съответствие с промените в Закона за пътищата (ЗП) от месец април 2016 г., с които държавно предприятие Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ беше закрито и в резултат всичките активи, пасиви, архивът и другите права и задължения на прекратеното държавно предприятие преминаха към АПИ. С промените в правилника за структурата, дейността и организацията на работа на агенцията ще бъдат направени такива и във функциите на дирекциите. Те са свързани с обезпечаване с необходимия човешки ресурс за продължаване на процедурите, свързани с изпълнението на обектите автомагистрала „Хемус“, автомагистрала „Струма“ и автомагистрала „Черно море“. В рамките на съществуващата и утвърдена щатна численост и бюджет на агенцията се предвижда да се направят вътрешно-структурни промени, като числеността на централната администрация се увеличава с 29 щатни бройки.Предвидени са и допълнителни функции на дирекция „Пътни такси и разрешителни“.


Дата на откриване: 7.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 21.10.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари