Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2004 г., (обн., ДВ, бр. 71 от 2004 г., изм., бр. 46 от 2007 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г.), във връзка с провеждане на публично обсъждане на основание чл.85, ал.2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.


Дата на откриване: 11.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 11.11.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари