Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето – десета ревизия

С Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, обн. ДВ, бр. 75 от 2014 г., се въвежда адаптиран вариант на Австралийската класификация на медицинските процедури – българска ревизия, но с отложено влизане в действие. С последното изменение на нормативния акт (обн. ДВ, бр. 30 от 15.04.2016 г.) беше определен срок за въвеждане на Австралийската класификация 01.01.2017 г. 

В хода на работа по внедряване на новата класификация беше констатирана  необходимост от допълнително време за прецизиране на кодовете, адаптиране на софтуерните продукти и пробното им използване в практиката с цел отстраняване на възможни технически грешки. След приключване на този процес следва да се организира обучително прилагане и поетапно преминаване към отчитане по новата класификационна система. По тези причини с настоящото изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 42 се предлага отлагане на срока за пълното внедряване на Австралийската класификация на медицинските процедури – българска ревизия до 01.01.2018 г.

Целта на предложените промени е да се създадат необходимите условия за ефективно прилагане в практиката на Австралийската класификация на медицинските процедури – българска ревизия, като се минимизират рисковете от технически грешки в работата на лечебните и здравните заведения, регионалните здравни инспекции, лекарите, лекарите по дентална медицина, фармацевтите и другите медицински и немедицинските специалисти, които обработват здравна и медико-статистическа информация.  

Очакваният резултат от въвеждането на промяната е плавно преминаване към кодиране и отчитане на медицинските процедури по новата класификационна система, без това да създаде затруднения в работата на медицинските специалисти, лечебните заведения и НЗОК. 


Дата на откриване: 12.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 26.10.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари