Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2016 г.

Проектът на Национална програма е изготвен на основание чл. 6, ал. 5 от Закона за защита от домашното насилие, в който е предвидено, че всяка година Министерският съвет приема Национална програма за превенция и защита от домашно насилие и чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за защита от домашното насилие, съгласно който министърът на вътрешните работи съвместно с министъра на правосъдието, министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите разработва всяка година проект на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие, който внася за приемане от Министерския съвет. В проекта на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2016 г. са посочени дейностите, които следва да се реализират през 2016 г., отговорните органи, източниците на финансиране и сроковете за изпълнението на тези дейности, както и очакваните резултати. В проекта са предложени институционални и организационни мерки, мерки за обучение и квалификация, мерки за защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие, мерки за контрол и оценка. Съгласно чл. 6, ал. 6 от Закона за защита от домашното насилие, средствата за финансиране изпълнението на задълженията по приеманата всяка година национална програма следва да се определят ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година по бюджетите на съответните министерства, определени в програмата.


Дата на откриване: 13.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 27.10.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари