Обществени консултации

Наредба за проверките по реда на държавния пристанищен контрол

С тази наредба се определят условията и редът за осъществяване на проверки по реда на държавния пристанищен контрол (ДПК) на чужди кораби на територията на Република България за установяване спазването на:

            1. международните договори, по които Република България е страна, относно морската безопасност, морската сигурност, опазването на морската среда и условията на живот и работа на борда на корабите;
            2. критериите за държавен пристанищен контрол на корабите и процедурите за проверка и задържане.
Честотата на проверките на чуждите кораби зависят от техния рисков профил, като корабите с висок рисков профил се проверяват задълбочено и по-често.
 
Разпоредбите на настоящата наредба не засягат допълнителните изисквания на конвенциите, отнасящи се до процедурите по уведомяване и докладване, свързани с ДПК.


Дата на откриване: 25.11.2010 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 8.12.2010 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари