Обществени консултации

Проект на РМС за предложение до НС за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между МОСВ и МБВР и проект на Закон за ратифициране на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между МОСВ и МБВР

Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие е сключено в изпълнение на Меморандума за разбирателство между Правителството на Република България и МБВР за партньорство и подкрепа при усвояване на Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.

Целта е получаване на консултантска помощ от МБВР за разработване на Националната стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие, чиято стратегическа цел е да очертае рамката на действие в борбата с  изменението на климата за периода до 2030 г. и да насочи усилията на страната към действия във всеки сектор от икономиката, водещи до намаляване отрицателното въздействие на климатичните промени.

Проектът на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие е одобрен с Протокол № 39 от Заседание на Министерския съвет на 20.09.2016 г. Споразумението е подписано на 28.09.2016 г., за Министерството на околната среда и водите от министъра на околната среда и водите и за Международната банка за възстановяване и развитие, от постоянния представител за България г-н Тони Томпсън.

Споразумението ще се изпълнява с широко обществено участие и в консултации с Националния експертен съвет по изменение на климата и Координационния съвет по изменение на климата.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на e-mail: adpetrov@moew.government.bg


Дата на откриване: 17.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 31.10.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари